Mural EL MASET

Client: El Maset

Gràfica
2013

Disseny mural per la botiga d'alimentació ecològica "El Maset" (mercat de Reus).