Llibre BLANCANIEVES

Client: Arcadia Motion Pictures

Editorial
2013

Disseny i Maquetació: Jordi Rins, Enric Adell
Textes: Núria Vidal
Fotos: Yuko harami